Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Küldetésnyilatkozatunk

„Engedjétek hozzám a gyermekeket,
ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa.”

/ Márk. 10,14 /


  A Szentírásból tudjuk, hogy a gyermek jutalom, Isten ajándéka. A jövőnk ott rejlik a gyermekeinkben. A Szentírásból azt is tudjuk, hogy a legfontosabb a SZERETET. A szeretet egymás és Isten iránt. Szeretni csak az tud igazán, aki maga is szeretetet kap, aki szeretetteljes, nyugodt, békés, harmonikus légkörben él és növekszik
 Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése. A nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, figyelembe veszi a gyermekek személyiségjegyeit, életkori és egyéni sajátosságait. További célunk még az iskolai munkához szükséges fejlettség elérése és olyan szociálisan kulturált, a társadalmi normáknak megfelelő gyermekek nevelése, akikben elvetjük az Istenbe vetett hit magját, és ezt ápolgatjuk, nevelgetjük, védjük az óvoda biztonságot nyújtó fészkében.
 Folytatjuk a család szeretetteljes nevelőmunkáját, amelyet azonban teljesen új módon kiegészítünk, és tovább fejlesztünk. Óvodánkban biztosítjuk a nyitottságot, az óvoda életébe való betekinthetőséget.
 Az óvodánk nevelési feladatai az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció, az értelmi fejlesztés és nevelés és a lelki nevelés komplexen épül be az óvodai életünk mindennapjaiba. Különféle, változatos tevékenységeken keresztül /kötött és kötetlen/, de legfőképpen a játékon keresztül igyekszünk a gyermekek ismereteit gyarapítani, a meglévőket kibővíteni, tökéletesíteni. A gyermekek tudásvágyára és kíváncsiságára építve igyekszünk biztosítani a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket.
 Alapvető feladatunk a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése.
 Óvodánk általános alapértékei a keresztyén szellemiség, a gyermekközpontúság, játék kiemelt szerepe, nevelés központúság, családokkal való szoros együttműködés, életkori sajátosságokhoz való igazodás, differenciált fejlesztés.

 Kiemelt nevelési feladataink közé tartozik, hogy a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítése; keresztyén erkölcsi, etikai normákat beépítsük személyiségükbe; nyitottá tegyük őket a hitre; az életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva megfelelő vallási ismereteket átadjuk.

Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda
Gy. Szabó Béla Tagóvodája