Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

SZÍV csoport


 "...boldogok, akik nem látnak és hisznek."
(Jn.20.29)

Kószóné Faddi Katalin - óvónő

Hangodi Ildikó - óvónő

Horváth- Marton Nikolett - dajka

    A 2022/2023-as nevelési évben 25 gyermekszív dobban a Szív csoportban.

  Mi, óvó nénik már több éve együtt dolgozunk. Döntéseinket mindig közös megbeszélés előzi meg, észrevételeinket, meglátásainkat mindig megosztjuk egymással.

    A gyermekeket szeretetteljes, nyugodt légkörben fogadjuk. Lehetővé tesszük, hogy a szülők is részt vegyenek a beszoktatásban, lehetőségeinkhez, és a gyermekek igényeinek megfelelően. Kérjük a szülőket, a következetességre és ígéreteik betartására.

 Elsődleges célunk a gyermekek megnyugtatása, vigasztalása, egyéni szükségleteik - érzelmi és fizikai – elismerése, kielégítése – odabújás, ölelés – befogadó légkör biztosítása. Minden mozdulatukat, cselekvésüket beszéddel, magyarázattal segítjük. A gyerekeket fokozatosan vezetjük be az óvodai szokásrendszerbe, tapintatosan, sok türelemmel. Ösztönözzük őket a bátor megnyilvánulásokra, problémáik közlésére.

  Hangulatosan díszített csoportunkban biztosítjuk a megfelelő eszközöket és helyet a játékhoz, hiszen ez a gyermekek legfőbb tevékenysége az óvodában.
 Heti tervezett tevékenységeinket játékba ágyazva valósítjuk meg, élményszerűséggel.
  Mindennapjainkban, játékos kezdeményezéseinkben barkácsolunk, mesélünk, énekelünk, mondókázunk, verselünk, a környezetünkről beszélgetünk. Meghatározott napokon a tornateremben futkározunk, labdázunk, egyensúlyozunk….

  A gyermekeknek az áhítaton bibliai történeteket mondunk, keresztyén dalokat énekelünk, közösen imádkozunk. Szeretnénk a gyermekek felé Isten hatalmas szeretetét közvetíteni, a keresztyén erkölcsi értékeket a mindennapi életben is életre kelteni.

 A közös ünnepek, gyermekprogramok pozitívan formálják a gyermekcsoportunkat, erősítik a gyermekek társas kapcsolatait és maradandó élményeket jelentenek számukra.

  Építünk a családokkal való együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra, ezért a nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk, közben pedig a testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.

  Gyermekeink elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben élhetik mindennapjaikat.