Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

SZÍV csoport


 "...boldogok, akik nem látnak és hisznek."
(Jn.20.29)

Kószóné Faddi Katalin - óvónő

Hangodi Ildikó - óvónő

Tóth Lászlóné - dajka

        A 2021/2022-es nevelési évben 20 gyermekszív dobban a Szív csoportban.

     Mi, óvó nénik már több éve együtt dolgozunk. Döntéseinket mindig közös megbeszélés előzi meg, észrevételeinket, meglátásainkat mindig megosztjuk egymással.

    Hangulatosan díszített csoportunkban biztosítjuk a megfelelő eszközöket és helyet a játékhoz, hiszen ez a gyermekek legfőbb tevékenysége az óvodában.
A sok színes eszköz önfeledt játékra invitálja a gyermekeket, miközben észrevétlenül fejlődnek egyéni képességeik. Szívesen játszanak a babaszobában, társasoznak, legóznak, építenek a szőnyegen. Lehetőség nyílik a csendesebb elvonulásra is: képeskönyvek nézegetésre, rajzolásra.

      Heti tervezett tevékenységeinket játékba ágyazva valósítjuk meg, élményszerűséggel.
   Mindennapjainkban, játékos kezdeményezéseinkben barkácsolunk, mesélünk, énekelünk, mondókázunk, verselünk, a környezetünkről tapasztalatokat szerzünk, matematikai tartalmú játékokat játszunk. Meghatározott napokon a tornateremben futkározunk, labdázunk, egyensúlyozunk….
A gyermekeknek az áhítaton bibliai történeteket mondunk, keresztyén dalokat énekelünk, közösen imádkozunk. Szeretnénk a gyermekek felé Isten hatalmas szeretetét közvetíteni, a keresztyén erkölcsi értékeket a mindennapi életben is életre kelteni.

   Fontos számunkra, hogy a gyermekek biztos alapokkal lépjenek át az iskolába, ezért nagy figyelmet fordítunk azon képességek, készségek fejlesztésére, melyre az iskolai oktatás épít.
Az iskolai előkészítésben a REGYMI szakemberei tudásukkal és hozzáértésükkel segítenek bennünket (logopédia, grafomotoros fejlesztés-, és egyéb egyéni foglalkozások)

  A közös ünnepeink, gyermekprogramjaink pozitívan formálják a gyermekcsoportunkat, erősítik a gyermekek társas kapcsolatait és maradandó élményeket jelentenek számukra.
 
  Továbbra is arra törekszünk, hogy a gyermekeket megértő, szerető gondoskodás vegye körül, az óvodába járás örömteli legyen számukra. Az iskolába készülő gyermekek az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek az együtt töltött óvodás évekre.