Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

SZÍV csoport


 "...boldogok, akik nem látnak és hisznek."
(Jn.20.29)

Kószóné Faddi Katalin - óvónő

Hangodi Ildikó - óvónő

Ráczné Dér Beatrix - dajka

    A 2023/2024-es nevelési évben 24 gyermekszív dobban a Szív csoportban.

  Mi, óvó nénik már több éve együtt dolgozunk. Döntéseinket mindig közös megbeszélés előzi meg, észrevételeinket, meglátásainkat mindig megosztjuk egymással.

    A gyermekeket szeretetteljes, nyugodt légkörben fogadjuk, ezáltal elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben élhetik mindennapjaikat.
 
  Hangulatosan díszített csoportunkban biztosítjuk a megfelelő eszközöket és helyet a játékhoz, hiszen ez a gyermekek legfőbb tevékenysége az óvodában. A sok színes eszköz önfeledt játékra invitálja a gyermekeket, miközben észrevétlenül fejlődnek egyéni képességeik.

 Heti tervezett tevékenységeinket játékba ágyazva valósítjuk meg, élményszerűséggel.
  Mindennapjainkban, játékos kezdeményezéseinkben barkácsolunk, mesélünk, énekelünk, mondókázunk, verselünk, a környezetünkről tapasztalatokat szerzünk, matematikai tartalmú játékokat játszunk. Meghatározott napon a tornateremben futkározunk, labdázunk, egyensúlyozunk….A testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.
Minden mozdulatukat, cselekvésüket beszéddel, magyarázattal segítjük. Ösztönözzük őket a bátor megnyilvánulásokra, problémáik közlésére.

   A gyermekeknek az áhítaton bibliai történeteket mondunk, keresztyén dalokat énekelünk, közösen imádkozunk. Szeretnénk a gyermekek felé Isten hatalmas szeretetét közvetíteni, a keresztyén erkölcsi értékeket a mindennapi életben is életre kelteni.

 A közös ünnepek, gyermekprogramok pozitívan formálják a gyermekcsoportunkat, erősítik a gyermekek társas kapcsolatait és maradandó élményeket jelentenek számukra.

  Építünk a családokkal való együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra, ezért a nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk.

 Továbbra is arra törekszünk, hogy a gyermekeket megértő, szerető gondoskodás vegye körül, az óvodába járás örömteli legyen számukra.