Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

NAPSUGÁR csoport

 
„A lélek gyümölcsei megjelennek viselkedésükben: szeretet, türelem, hűség, jóság, öröm, békesség, szívesség, szelídség…”
(Galata 5,22)

Tarnaszentmiklósi Róbertné - óvónő

Gurdicsné Kónya Klára - óvónő

Tápai Dénesné - dajka

   A 2023/2024-es nevelési évet 22 kisgyermek kezdte meg a Napsugár csoportban. 8 kisfiú és 14 kislány.

   Küldetésünk, hogy az Isten ajándékaként kapott gyermeket Krisztus szeretetében neveljük.
   Azon a kicsiny szigeten, ahol a gyermekek az óvodában élnek sok szeretettel, szakértelemmel szeretnénk elültetni bennük azt a magot, amely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket a társadalomnak.
 Hitre segíteni őket, annyit jelent, életre segíteni. Az érzelmekre is ható nevelési célok megvalósításában kihangsúlyozódik a hit, a szeretet, a hála, a béke. Építünk a családokkal való együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra, ezért a nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk, közben pedig a testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.

  A reggel folyamán külön időt szánunk egy kis elcsendesedésre. Ezeket a csendes perceket lelki beszélgetések, óvónői és gyermeki imádságok, énekek, versek és apró történetek töltik ki. A nap folyamán énekelünk, rajzolunk, festünk, mesét hallgatunk, tornázunk, tapasztalás útján ismerkedünk a természettel. 
Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének, a szabad játék elsődlegességének biztosítását tekintjük.

  Gyermekeink elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkörben élhetik mindennapjaikat. Harmóniában és szeretetben élhetnek Istennel, önmagukkal és környezetükkel.