Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

manó csoport

 
"Mert én veled vagyok, megőrizlek téged
akárhova mégy."
(1 Móz 28,15)

Varga Ibolya- kisgyermeknevelő

Fekete Tiborné- bölcsődei dajka

  A 2022/23-as nevelési évben a bölcsődei csoportunk 5 gyermek napközbeni foglalkoztatására alkalmas, ebből 3 lány és 2 fiú. A mini bölcsőde (Manó csoport) egyházi fenntartású intézményként működik. A gyermekek ellátását 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi.

   A bölcsődések számára az udvaron elkülönítve található homokozó és fából készült házikó. Az udvar részünk fűvel borított.

   Az időjárás és a gyermekek életkori változásához alkalmazkodva a napirend negyedévente módosul. A fokozatosságra törekszünk, így a gyermek új helyzetekhez való hozzászoktatása segíti az alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások alakulását. Célunk, hogy a bölcsődei nevelés során, a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek a saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Törekszünk, hogy a csecsemők és kisgyermekek testi-és pszichés szükségleteit kielégítsük, az optimális fejlődést elősegítsük.

   Az első három év, az első kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiség fejlődésében. Ebben az életszakaszban a kisgyermek testileg-lelkileg erősen függ a felnőttektől. A bölcsődei munkánk, nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakozására törekszik. Gyermekeinket gondozva Isten szeretetére neveljük, ahol egymás elfogadása, tisztelete elengedhetetlen. A kisgyermek „Isten ajándéka” – aki mindenekfelett elsőbbséget élvez minden egyéb teendővel szemben.