Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

csillag csoport

 
„Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez!” (Zsolt 36,11)

Márta Hajnalka - óvónő

Boros Réka - óvónő

Ladányi Krisztina - dajka

    Kiscsoportunk a 2023/24-as tanévben 22 gyermekkel indította el az évet. 16 lány, és 6 fiú a csoportunk összetétele.

     A gyermekek számára szeretetteljes, derűs, nyugalmat árasztó, esztétikus környezet megteremtésére törekszünk. Lehetővé tesszük, hogy a szülők is részt vegyenek a beszoktatásban, lehetőségeinkhez, és a gyermekek igényeinek megfelelően. Munkánk során fontos számunkra, hogy a szülők támaszt, és segítőtársat találjanak bennünk gyermekeik neveléséhez.

     Célunk, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek óvodába, biztonságban érezzék magukat, találják meg helyüket a csoportban, élvezzék, hogy a csoportnak a tagjai, ahol mindig várják, és szeretik őket. Feladataink erkölcsi, szociális érzékenység fejlődésének segítése, önkifejező törekvések, éntudat fejlődésének segítése; érdeklődjenek társaik, barátaik iránt, igényeljék a társas-csoportos együttlétet; az egymásra való figyelés fontossága;  rendszeretetre nevelés;  kerüljék a fizikai bántalmazást, erősödjön kitartásuk, önbizalmuk, feladattudatuk, környezettudatos magatartás megalapozása, esélyt adni a tehetségeknek és a kiemelt figyelmet igénylő gyerekeknek. Harmonikus személyiség fejlődésüket folyamatos pozitív megerősítésekkel, és sok biztatással próbáljuk megvalósítani, ezzel megkönnyíteni az óvodai nevelésbe való beilleszkedést. A csoport szabály-és szokásrendszerének elmélyítésére törekszünk.

   A keresztény lelki nevelés feladatainak megvalósítására lehetőséget biztosítunk a spontán pedagógiai helyzetek megoldásában. Napi rendszerességgel csendes perceket tartunk, amelynek célja többek között az elcsendesülés, megnyugvás, valamint Isten szeretetére, egymás megértésére nevelés. Szeretnénk a keresztyén erkölcsi értékeket a mindennapi életben is életre kelteni.